Novinky


Oznámení včelařům
Vážení chovatelé včel,

v souladu s ustanovením § 51 odst. 2) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s příslušnými ustanoveními prováděcí vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin v platném znění, Vám tímto oznamujeme záměr aplikace přípravků na ochranu rostlin, resp. jejich směsí, které jsou z titulu tzv. předběžné opatrnosti novou legislativní úpravou kvalifikovány jako nebezpečné pro včely a to na pozemcích v našem zemědělském užívání.

Tento záměr máme v období od 01. 04 2018 do 31. 12. 2018.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, našeho agronoma Ing. Zrostlíka.
Čím se zabýváme
Rostlinná výroba
Stručně se dá říci, že hospodaříme na 16 katastrálních území v okresech Plzeň-sever...Čti více
Živočišná výroba
Ačkoliv jsme se v letech minulých mohli pyšnit nejen chovem drůbeže, vepřů a pořádným stádem skotu...Čti více
Bioplynová stanice
Úvahy o tom, jak efektivně zpracovat širokou škálu zemědělských produktů a zároveň se stát energeticky...Čti více
Nákup a nájem
Těší nás, že můžeme v areálu společnosti poskytovat prostor pro malé a střední firmy a tím...Čti více
Sezonní prodej
Prodej čerstvého mléka dočasně pozastaven

Čti více
Kontaktní údaje